Izdelava spletnih strani ni enostavna

Izdelava spletnih strani pomeni za večino posameznikov pravi izziv, saj je potrebno kar veliko znanja, da lahko izdelamo eno osnovno spletno stran, zato to delo raje prepustimo ljudem, ki imajo veliko izkušenj na tem področju. Za izdelavo spletne strani je potrebno imeti precej predznanja, pri sami izdelavi oz. programiranju pa si lahko pomagamo z različnimi programi, ki nam olajšajo delo, ponudijo bližnjice, prikažejo napake, ki smo jih naredili ipd. Izdelava spletnih strani lahko vzame, kar precej časa, zato moramo k takemu projektu pristopiti pripravljeni, drugače lahko pozabimo na kakšno stvar in splošno je delo, precej hitrejše in enostavnejše, če imamo že prej pripravljen načrt kakšen bo končni izgled in kakšni bodo vmesni koraki spletne strani. Kontaktirajte spletni studio: spletni studio http://www.g-soft.si

Predem začnemo s samo izdelavo se posvetujemo z naročnikom, kaj sploh želi imeti na spletni strani. Po pogovoru si na list papirja naredimo načrt osnovne strani, ter vseh podstrani, ki jih želi imeti naroćnik. Svoje načrte nato zrišemo še na računalniku za to lahko uporabimo različne programe, vsak izbere tidtega, ki mu je ljubši, bolj domač. Če se naročnik strinja začnemo z izdelavo, drugače še prej popravimo napake. Izdelava spletnih strani se tu šele začne. Pričnemo s kodiranjem spletne strani.

izdelava spletnih strani

Sama izdelava poteka v dveh korakih. V prvem koraku poteka izdelava spletnih strani v programskem jeziku html, kjer je najprej ustvarimo osnoven izgled strani. Ne smemo pozabiti na vse klučne oznake. Html dokument je namreč sestavljen in treh stvari glave. telesa, ter noge. v glavi navedemo naslov, ključne podatke, opis, ipd. v tako imenovanem telesu pa so vsi drugi podatki, od tabel, naslovov, vsebine, torej vse kar bo prikazano opazovalcem. V nogi pa potem zapišemo samo še podatke avtorja oz. naročnika, avtorske pravice ipd. Izdelava spletnih strani s tem še ni končana.

Ko končamo z izdelavo html dokumenta moramo stvari urediti še v css dokumentu. Tu določimo barve ozadja, barve pisave, slog pisave, in nasplošno vse, kar smo prej zapisali v html dokumentu. Tu lahko uredimo velikosti posameznih elementov, barve, postavitev, poravnavo. To nam vzame kar precej časa zato je pametno, če si poiščemo bližnjice, in si delo prilagodimo tako, da nam je ob delu prijetno. Vso kodiranje se izvaja v posebnem programskem jeziku, pri katerem je pomembno, da poznamo določene oznake, vsaj osnovne. Saj si lahko klub temu še vedno pomagamo in poiščemo kode na spletu in si tako olajšamo in skrajšamo delo izdelave spletne strani.