Krediti v švicarskih frankih

Krediti v švicarskih frankih – ničnost pogodb in začasne odredbe

S sodnimi odločbami v zvezi s krediti v švicarskih frankih se spreminja pravni položaj, in to predstavlja ključni temelj za kreditojemalce. Več si preberite na naslovu: https://www.odvetnicasibila.si/krediti-v-svicarskih-frankih-in-odvetnik/. Kreditojemalci, ki niso popolnoma odplačali kredita, lahko zdaj tožijo banke na osnovi novih sodnih odločb, ki razglašajo ničnost kreditnih pogodb. V odprtih …

Revizija – pregled učinkovitosti in skladnosti

Notranja revizija na kadrovskem področju je ključna za zagotavljanje učinkovitega upravljanja s človeškimi viri v organizaciji. Ta pregled vključuje preverjanje kadrovskih postopkov, sledenje kadrovskim evidencam, ocenjevanje skladnosti s predpisi ter preverjanje učinkovitosti zaposlovanja in razvoja zaposlenih.

Transparentnost in pravilnost postopkov

Revizija na področju javnih naročil se osredotoča na preglednost in …