Strokovna pomoč odvetnika pri delitvi premoženja

Odvetnik za družinsko pravo vas lahko zastopa tudi v postopkih delitve skupnega premoženja. Za več informacij kliknite tukaj. Odvetnik za delitev premoženja lahko potrdi, da so premoženjska razmerja med nekdanjimi zakonci pogosto zelo zapletena. To ni le zaradi subjektivnih dejavnikov, kot so čustvene vezi po letih skupnega življenja, temveč tudi zaradi medsebojnega prepletanja premoženja med trajanjem zakonske zveze ali partnerske skupnosti.

Razlikovanje med skupnim in posebnim premoženjem

Skupno premoženje zajema vse, kar sta zakonca skupaj ustvarila med trajanjem zakonske zveze. Posebno premoženje pa vključuje sredstva, pridobljena pred poroko ali partnerstvom, ali premoženje, pridobljeno na drugačen način kot je darilo ali dediščina. Odvetnik za delitev premoženja vam lahko zagotovi ustrezno pravno podporo pri urejanju teh kompleksnih zadev. Odvetnik za delitev premoženja lahko potrdi, da imata zakonca praviloma vsak po 50 % delež v skupnem premoženju. Vendar lahko s pomočjo odvetnika za delitev premoženja eden ali drugi dokaže, da je njegov delež večji ali manjši.

Odvetnik za delitev premoženja

Obseg družinskega prava

Družinsko pravo vključuje pravila in načela, ki urejajo zakonsko zvezo, izvenzakonsko skupnost, odnose med starši in otroki, posvojitve, rejništvo in skrbništvo. Odvetnik za družinsko pravo se ukvarja s kompleksnimi pravnimi zadevami, ki ne zahtevajo le obsežnega pravnega znanja, temveč tudi individualni pristop in empatijo do strank. Družinsko pravo ima predvsem prisilna pravila, kjer je roditeljska pravica dolžnost in ne privilegij. Premoženjski vidiki so drugotnega pomena, saj so temeljne ustanove družinskega prava v javnem interesu. Odvetnik za družinsko pravo vas zastopa v družinskih sporih pred Okrožnim sodiščem.

Razlika med družinskim in civilnim pravom

Družinsko pravo ima posebnosti in načela, ki se razlikujejo od civilnega prava. V družinskem pravu je načelo avtonomije omejeno in ne velja za celotno področje. Odvetnik za družinsko pravo, pogosto imenovan tudi odvetnik za ločitve, vas zastopa v vseh postopkih pred Okrožnim sodiščem, ki vključujejo spore med starši glede mladoletnih otrok. Avtonomija volje je najbolj izrazita pri svobodi sklepanja zakonske zveze in izvenzakonske skupnosti, pri enakopravnosti partnerjev ter pri sporazumni razvezi. Če en starš preprečuje stike z otrokom, je potrebno s pomočjo odvetnika za družinsko pravo vložiti predlog za začasno odredbo, ki omogoči stike. Pri določanju stikov je najpomembnejša otrokova korist.