Revizija – pregled učinkovitosti in skladnosti

Notranja revizija na kadrovskem področju je ključna za zagotavljanje učinkovitega upravljanja s človeškimi viri v organizaciji. Ta pregled vključuje preverjanje kadrovskih postopkov, sledenje kadrovskim evidencam, ocenjevanje skladnosti s predpisi ter preverjanje učinkovitosti zaposlovanja in razvoja zaposlenih.

Transparentnost in pravilnost postopkov

Revizija na področju javnih naročil se osredotoča na preglednost in …